Avvanning og opp-konsentrering av avløpsslam

klaerschlamm

Flottweg har over 60 års erfaring med separering og behandling av avløpsvann. Vi kjenner de spesielle kravene som renseanlegg har, og  har designet kompakte-anlegg som er lett å implementere i eksisterende system. Våre ingeniører har spesialtilpasset en dekanter for kloakkbehandling som går under Flottweg C-serien.

Flottweg C-serien er en ny generasjon av miljø-sentrifuger, som er preget av velkjent kvalitet og pålitelighet. For å sikre kvalitet har flottweg unike kontrollfunksjoner som tar hensyn til kapasitet og ønsket kvalitet. Ved viderebehandling av slam så er det viktig å fjerne så mye vann som mulig, og reduserer dermed også samtidig transportkostnader.

Fordelene av C-serien i prosessering avløpsvanns

  • Redusere energiforbruket med 30% sammenlignet med andre dekantere
  • Lagring av ferskvann – dette er bare nødvendig i fremstillingen av polymeroppløsningen
  • Optimal pris-ytelse-forhold
  • Gjennom lydisolerte kabinettet så trengs ingen ytterligere tiltak for støybeskyttelse
  • Maskinen er kompakt og lett tilgjengelig for vedlikehold
  • Minimal nedetid ved enkel utskifting av slitedeler på stedet

 

C5E

Flottweg – din partner ved behandling av slam fra avløp

Hovedmålet for drenering er å redusere maks volumet med slam. Ved å fjerne slam fra avløpsvann, så kan en øke ytelsen videre i anlegget.

Flottweg har klart å designe en dekanter i C-serien til å bli en spesielt kraftig og effektiv dekanter, og samtidig redusere energiforbruket med opptil 30%.  C-serien har 10 – 20% høyere gjennomstrømning enn en tilsvarende dekanter på samme størrelse. Dermed kan du også spare investeringskostnader ved å gå ned et trinn, til en mindre maskin.

C-serien er brukt i hele verden i forskjellige avløpprosesser. Velkjente referansekunder – renseanlegg rundt om i verden – er svært fornøyd og har redusert driftskostnadene. Dra nytte av vår lange erfaring i separering og opp-konsentrering av avløpsslam.