Fisk og fiskeprodukter

fett-oel-fischoel

FLOTTWEG Trikanter/dekanter for foredling av restråstoff fra fisk.

Den globale etterspørselen etter fisk øker jevnt hvert eneste år. Dette fører til at oppdrettsnæringen og pelagisk leverer betydelige mengder fisk gjennom fiskeforedlingsbedrifter langs hele kysten av Norge. Detter fører også til at restråstoff fra slakteriene blir en betydelig resurs som idag nyttes i flere spennende markeder. For å utnytte restråstoffet maksimalt, har flottweg designet maskinene slik at reguleringen skal være enkel selv under drift. Dette gir unike muligheter til å sikre at produktene holder de kvaliteter som markedet ønsker. Flottweg er opptatt av å være ledende med utstyr og teknologi, og jobber tett med bedrifter som er innovative og oppdatert innen forskning. Kvaliteten til maskinene til Flottweg gir en god og stabil driftsikkerhet, samtidig som kvalitet på produktet blir ivaretatt. Det unike reguleringssystemet som flottweg leverer, gir også fleksibilitet ved variasjoner av råstoff. Flottweg gir gode resultater i hydrolyseprosesser, filtreringsprosesser og i ensilasjeindustrien.

Flottweg er en leverandør for alle typer fisk.

FLOTTWEG TRICANTER ® i forbindelse med en varmeveksler oppfyller alle krav:

  • Minimum varmeeffekten på produktet
  • Kort behandlingstider av produktet

FLOTTWEG TRICANTER ® prosess er en kombinasjon av:

  • Fremragende teknologi
  • Know-how og erfaring
  • Tilpassede systemer

FLOTTWEG TRICANTER ® prosess gir følgende fordeler:

  • Høy markedsverdi av olje og proteiner av restråstoff
  • Kvalitet ut fra kundebehov
  • Rimelige kompakte systemer – skreddersydd etter kundens krav