PVC drenering med dekantering

chemie-pvc-entwaesserung

PVC er en termoplastisk materiale som vanligvis behandles i temperaturområdet fra 160 til 200 grader Celsius. Ca 34 millioner tonn PVC er produsert på verdensbasis hvert år.

PVC er hart sammenlignet med andre plast-materialer, lett å fremstille og kan behandles videre på mange måter. Viktige anvendelser av PVC er i byggebransjen, den elektriske industrien og bilindustrien.

Dekanter for separering av PVC

Polyvinylklorid er fremstilt ved polymerisering av vinylkloridmonomer (VCM). Det er tre produksjonsmetoder:

  • Suspensjon prosessen
  • Mikrosuspensjon prosessen
  • Emulsjon prosessen

Hoveddelen av produksjon av  PVC er ved suspensjon prosessen. PVC, som ble dehydrert med FLOTTWEG dekanter, har en lav restfuktighet, og dermed spares kostnader i de påfølgende termiske tørkeprosesser.

Entwaesserung_von_PVC

FLOTTWEG – din partner i PVC separering

FLOTTWEG har flere tiårs erfaring med sentrifugal avvanning av PVC:

  • FLOTTWEG Dekanter for avvanning av PVC er preget av en ekstremt robust design
  • FLOTTWEG er ISO 9001 sertifisert og produserer sine dekanter sentrifuger i henhold til de nyeste tekniske standarder – Made in Germany
  • Gjennom bruk av dekanter sparer du kostnader i tørkeprosessen
  • FLOTTWEG er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Alltid nær kunden og personlig service
  • I tillegg er våre Dekantere preget av lett tilgjengelighet