Resirkulering av brukte korn

Ikke alle bryggeri kan utføre utvinningen av brukte korn ved hjelp av et biogass-anlegg. Fermenterings prosedyren er kompleks og akselerasjonen av denne prosessen begrenset. Salget av brukte korn som dyrefôr er heller ikke alltid mulig.

Alternativet: En mekanisk avvanning av brukt korn for optimal utvinning. FLOTTWEG beltepresse vil avvanne brukte korn direkte fra prosessen. Restproduktet kan deretter brennes i en biomasse ovn. 1 tonn med våt korn gir omtrent 1 MWh av termisk energi. Dette kan avhenge litt av forbrenningsteknologien der ca 70 – 75%, er benyttet.

Termisk resirkulering av brukte korn som en miljøvennlig energikilde!

FLOTTWEG beltepresse -for mekaniske avvanning av brukte korn

FLOTTWEG justerer beltepresset, etter gitte krav til fuktighet i massen. Den høye trykkfastheten og skjærkreftene inne i maskinen, vil sikrer at tørrstoffinnholdet av kornet blir optimal ut fra  innstilling. Etter fremstillingen av tørket korn, kan de trygt bli brukt i en biomasse som en ressurs til utnyttelse som brensel.

Ved å fjerne vann fra restråstoff vil energiinnholdet i massen øke vesentlig. Derfor vil bruk av FLOTTWEG beltepresse resultere til en miljøvennlig energi og gi en større økonomisk gevinst.

Fordelene ved FLOTTWEG si beltepresse for mekaniske avvanning av brukt korn:

  • CO2-nøytral energi fra fornybare ressurser
  • Høyt utbytte av den termiske energien som finnes i det brukte kornet
  • Sikker gjenvinning av brukt korn – uavhengig av egne kunder
  • Redusere forbruket av energi utenfra med opptil 90 prosent
  • Utnyttelse av presset vann

Bandpresse