Bearbeidelse av boreslam, og emulsjon

industrie-mineraloel-bohrschlamm

Bearbeiding av boreemulsjoner gjøres ved å skille større partikler fra små. Mens vibrerende siler og hydrosykloner separerer grove partikler, skiller dekanteren ut de små partiklene.

Aufbereitung_von_Bohrschlamm

Dekanter av slam gir flere muligheter:

 • Separasjon av bore-emulsjoner
 • Fremstilling av boreslam
 • Behandling av borevæsker

 

Fordeler ved prosessering av inntrengende væske, boreslam og borevæsker:

 • Reduserte disponeringskostnader
 • Reduksjon av mengden av slam i et lukket system
 • Kostnadsbesparelser på opptil 60% for drift og vedlikehold
 • Reduksjon av slitasje da spesielt i slampumpe og drill
 • Forlenget levetid av slammet

FLOTTWEG – Din samarbeidspartner i utarbeidelse av bore-emulsjoner, boreslam og borevæsker:

Verden rundt er det  hundrevis av dekantere som allerede er i bruk i boreslam industrien. FLOTTWEG har gode erfaringer og mange referanser som gir deg viktige fordeler:

 • Spesielt tilpasset boreslammet dekanter med spesiell beskyttelse mot slitasje
 • “Made in Germany” – produksjon av dekantrer utelukkende i Tyskland med kvalitetsmaterialer og trente fagfolk
 • Mange års erfaring og relevant kompetanse i bruk av dekanter i utarbeidelsen av boreslam, borevæsker og boreemulsjoner
 • Kostnadseffektiv, verdensomspennende etter-salg service og et relativt lite vedlikehold
 • Personlig oppfølging, service på stedet og individuelle tilpassninger for ditt prosjekt