Rensing av avløpsvann og avgasser i stålverk

industrie-mineraloel-stahlwerksschlamm

Decanter for bruk i stålverk

FLOTTWEG dekanter brukes over hele verden i stålindustrien. De er en viktig del i rensing av avgasser og avløpsvann fra industrien.

 • Masovn støv
 • Masovn gass-rensing
 • Konverter gass dedusting
 • Størrelse av  slam-behandling
 • Størrelse av slam separasjon
 • Beising slam behandling
 • Slam prosessering
 • Vannsløyfe rengjøring

Ved rensing av avløpsvann kan kjøle-og vaske-vannet resirkuleres og tilfeldige faste reststoffer benyttes andre steder. Etter rensing av avløpsvannblir gasser renset fra avgassene fra masovner  i våte skrubbere. Vannet fra skrubber trenger rensing før utslipp..

Flottweg dekantere skiller ut faststoffer og renser væsken for urenheter. Dette øker effektiviteten til systemet, og den er også mer miljøvennlig.

Redusere driftskostnadene i stål industri med dekanter:

 • Reduksjon i vannforbruket
 • Reduksjon av slitasje på komponentene som pumper, etc.
 • Redusert driftskostnadene med helautomatisk drift
 • Sammenlignet med filtrering systemer mindre plass
 • Vedlikeholdskostnadene reduseres med 90%

Abwasser_in_Stahlwerken

Fordelene med FLOTTWEG dekanter for rensing av avløpsvann og avgasser i stålverk

FLOTTWEG har  utviklet og produsert sentrifuger i 60 år og er en av verdens ledende produsentav dekantere. Ingen annen produsent av dekantersentrifuger har så mye erfaring i rensing av avløpsvann og avgasser i stålverk som FLOTTWEG.

Spesiell beskyttelse mot slitasje

Det avgjørende for driftsikkerheten til dekanteren i bruk i stålverk er å sørge for en utmerket beskyttelse mot slitasje. Dette gjøres ved å nytte harde metall tilsetning, som  wolframkarbid, keramisk masse – og beskyttelse av silisiumkarbid foringer for spesielle operasjoner mot slitasje. Levetiden øker da vanligvis til omtrent 15.000 timers drift.

FLOTTWEG Simp-Drive ®

FLOTTWEG Simp-Drive ® regulerer hastigheten differensial som en funksjon av skruens dreiemoment. Dette unike systemet gir en stabil regulering for ønsket tørrstoff på produktet, uavhengig av variasjoner inn på maskinen.

Anlegg og system

Flottweg leverer spesialdesignet anlegg for bruk i stålverkindustrien, der komplette og kompakte systemer med fokus på miljø og effektivitet ligger til grunn. Disse anleggene inneholder dekanter,  pumper, middels containere, inkludert suspensjon behandling, tetthetskontroll, flokkulering og kontrollsystemer. Vi tilbyr en “all inclusive”-pakke, med levering av, rør, ledninger, og igangkjøring.

Referanser

FLOTTWEG sentrifuger brukes over hele verden i stålindustrien, inkludert Belgia, Kina, Tyskland, Korea, Nederland, Østerrike, Romania, Russland, Sør-Afrika og Tsjekkia.