Rengjøring og klargjøring av tjære i koksverk

industrie-mineraloel-reinigung-von-teer

Styrking av tjære av høyere renhet

Rå tjære fra forkoksing inneholder både vann med oppløst ammoniakk, hydrogensulfid, og aluminium-klorid, så vel som kullstøv. Under rengjøring og klargjøring av tjære vil vann og partikler  i stor grad bli separert. Renheten av tjære er kritisk for sin kommersielle verdi.

I behandlingen av tjære separerer dekanter  det faste forurensninger fra den råe tjæren. Den rensende tjæren vil inneholde mindre enn 0,3% av kinolin-uoppløselige faste stoffer, og  partikler som er større enn 50 mikron. De separerte faststoffet har et tørrstoffinnhold på ca 33-40%, og er vannholdig og klumpete.

FLOTTWEG Tricanters ® separerer samtidig vekk ammoniakk-vann og faste partikler fra rå tjæren.Etter behandlingen av tjæren, er resultatet et vanninnhold på mindre enn to prosent.

Målet med rensing og bearbeiding av tjære i koksverk gir en økning i verdien av tjære med høyere renhet og en forlengelse av renholds intervaller på lagertankene.

Teer_in_Kokereien

Rengjøring av tjære i koksverk redusere driftskostnadene:

  • Lavere kostnader for vedlikehold og reparasjon og mindre slitasje på systemkomponenter som pumper, ventiler, etc.
  • Mindre forurensning fra tjæreavleiringer føre til lavere kostnader for rengjøring
  • Øker verdien av tjære med høyere renhet