Beste vin med Flottweg sentrifuger

I vinlaging er kvalitet nøkkelen til suksess. Derfor vil klaring av vin under hele prosessen spille en sentral rolle. FLOTTWEG Dekanter og separatorer er utviklet spesielt for vin-klaring, som igjen gir et verdifullt bidrag til økonomisk produksjon av vin.

Klaring og druebearbeidelse

Tradisjonelt skjer klaring ved statisk sedimentering og påfølgende uttak  av sedimentfraksjon med roterende vakuum filter. Her vil dekanter gjøre en god jobb, selv ved langvarig kontakt med bunnfall. Turbiditet kan ha negative effekter på kvaliteten,siden det ofte består av karbolsyre.

Dekanter fjerner effektivt rester av høyt faststoffinnhold.Den konvensjonelle metoden med kisel, gir en betydelig mer kost som avfallshåndtering, vedlikehold og og ikke minst rengjøringsinnsats.

Investeringskostnadene for en dekanter er generelt høyere enn for roterende vakuum filter, men dens lavere driftskostnader og gode resultater er nøkkelen  i behandling av druer som gir betydelige økonomiske fordeler på grunn av sin fleksibilitet.

De avgjørende fordelene ved Flottweg Dekanter for klaring og druebearbeiding:

  • Mye mindre forberedelse og rengjøring
  • Ingen filter hjelpemiddel eller filterkluter og tilhørende påløpte kostnader
  • Faststoff kan brukes som gjødsel til vingården
  • Gode hygeniske krav ved at delene har høy kvalitet av  rustfritt og syrefast stål
  • Det gir en optimal avkastning, utmerket kvalitet, miljøpåvirkning og rett økonomi
  • Den automatiske og kontinuerlig prosess reduserer behandlingstiden og sikrer effektiv og sikker drift

 

Flottweg Separator for vin klaring

I vinproduksjon, er kvaliteten en prioritet. For effektiv vin klaring er separator viktig. I utviklingen av de nyeste metodene ble kravene til hygiene og  design gjennomført. Utstyr fra FLOTTWEG vil gi betydelige økonomiske fordeler samt høy kvalitet  i vinprossesering.