Alge separering med sentrifuge

chemie-algen

FLOTTWEG tilbyr en innovativ prosess for svært effektiv algeproduksjon og oljeutvinning. Alger er utgangsmaterialet for mange forskjellige bransjer. Eksempler er kosmetikk industrien, farmasøytisk industri, produksjon av biodrivstoff og næringsmiddelindustrien.

Fiske alger gir grunnlaget for stort utbytte.  Algene dyrkes i fotobioreaktorer. Deretter blir algene separerte fra vannet.

FLOTTWEG “alge prosess” er en svært effektiv metode for prosessering av alger.Den består av flere trinn der separator skiller ut algene fra vannet, og deretter en to-trinns prosess som består av en pre-konsentrasjon – for eksempel ved hjelp av flotasjon – og selve skilleleddet med FLOTTWEG Sedicanters ® .

Effektiv algeprosess med følgende fordeler:

  • betydelig lavere produksjonskostnader
  • opp til 60% lavere driftskostnader (vann, energi, etc.)
  • redusert opp til 25% av investeringskostnader
  • reduserte kostnader for bearbeiding eller tørking med meget høy kvalitet

 

Algeprodukter ved Flottweg Sedicanter ®

Sedicanteren ®  for prosessering er en to-trinns prosess som består av en pre-konsentrasjon ved flotasjon og selve algeutvinningen. Sedicanteren ®  klarer å oppkonsentrere algene opp til ca 22-25% tørrstoff. Ettersom denne spesielle dekanteren  er i stand til å oppkonsentrere de fine og myk algene effektivt, så anbefales denne prosessmetoden for store anlegg.

Algenernte_mit_dem_Sedicanter

Alge produkter fra separatoren

Hvis anleggene ikke er så store så kan en anvende en disk-separator. Et slikt system er kompakt og gir maksimalt utbytte.

Algenernte_mit_Separator