Foredlingsbransjen

For følgende prosesser i foredlingsindustrien er FLOTTWEG Dekanter og Tricanter ® brukt:

 • Rensing av smøreolje
 • Regenerering av spillolje
 • Behandling av ekstraksjonsmidler
 • Behandling av kjøling for smøremidler
 • Behandling av fyringsolje
 • Behandling av dieselolje
 • Behandling av råmateriale for metallgjenvinning

Råstoff-prosessering for metall ekstraksjon med  FLOTTWEG Tricanter ®

Utvinning av metaller slik som nikkel, kobber og sink ved væske-ekstraksjon med syrer er en en vanlig metode. Såkalte “crud” blir dannet (“Chalk River Unidentified Deposi”). “Crud” inneholder finfordelte faste stoffer, organiske urenheter, luftbobler, gips eller insekter og er et konstant problem, siden det reduserer effektiviteten av hele prosessen. Løsning av problemet er FLOTTWEG Tricanters ®.

Tradisjonelle prosessanlegg for crud fjerning føre til svært høye tap av løsemiddel og høyere driftskostnader. For eksempel er tapet av kobber løsningsmiddel 2-10 kg per tonn kobber.

Tricanter ®  skiller fasene inn i tre deler: væskefase, løsningsmiddelfase og faststoff. Løsningsmiddel blir direkte gjenvunnet. Faststoffene fjernes for videre deponering i store tunge skillesystemene.

Dine fordeler for “crud” behandling med FLOTTWEG Tricanter ®

 • Tricanter ® reduserer tapet av løsningsmiddel med opp til 50%
 • Den justerbare reguleringen muliggjør presis regulering for vannfase. De ultra-fine faststoffer føres ut via skruen
 • Maksimal gjenvinning av oppløsningsmidlet
 • Avkastningen på investeringen innen ett år
 • Reduserte lønnskostnader gjennom automatisk drift