Dekantersentrifuger for produksjon av stivelse og gluten

chemie-weizenstaerke

Forskjellige materialer er brukt for fremstilling av stivelse og gluten. Produsentene har stor fokus på effektiv og økonomisk produksjon. Dekanter gir et bredt spekter av produkter, som ivaretar  miljøvennlig produksjon.

FLOTTWEG sine produkter ved stivelse og gluten produksjon:

  • Hvetestivelse og hvetegluten
  • Potetstivelse, potetprotein, potet-masse
  • Maisstivelse og maisgluten
  • Erter stivelse og erter protein

FLOTTWEG utviklet optimale prosesslinjer for hver enkel prosesssystem med den optimale dekanter sentrifuger. Ved produksjon av A og B stivelse, gluten, kli og proteiner er det nødvendig å ha et lukket system for å øke effektiviteten og minimalisere prosesskostnadene.

Produksjon av stivelse -med FLOTTWEG ® Tricanter

Hvete er et av verdens mest viktige råstoffer for fremstilling av stivelse. Den mest effektive måten å prosessere hvetestivelse som er brutt ned A-stivelse, gluten og pentosaner og B-stivelse, er å nytte en FLOTTWEG Tricanter ®.

Tricanter ® har en klar fordel. Den skiller stivelse og andre bestanddeler direkte i det første prosesstrinn. Deretter skilles A-stivelse som et konsentrat, ved hjelp av gluten og B-stivelse som de lette komponentene.

Staerke_und_Gluten

BareTricanters ® tilbys med justerbar skilleplate som sørger for optimal gjennomstrømning og optimal produkt, avhengig av kundens behov for fuktig eller tørt produkt. Vi tilpasser prosess linjer til dine ønsker.

Mulige sluttprodukter i produksjon av hvete er:

  • Renset og dehydrert vital gluten
  • Renset a-stivelse suspensjon for produksjon av glukose, stivelse eller modifisert stivelse som basis
  • B-stivelse suspensjon for videre bruk

Fordeler med FLOTTWEG TRICANTER ® for hvetestivelse

Høy separasjon
En god separering  gir fordel til etterfølgende bearbeiding, og øker produktets kvalitet og utbytte.
Enkel, fleksibel drift
selv med varierende råvarekvalitet sørger flottweg for høy kvalitet.