Øl-klaring med separator

Separatoren brukes i produksjon av øl i tre kritiske områder for bryggeriet:

 • Levetidsforlengelse av filteret
 • Opasitetinnstillingen (klarhet)
 • Øl-klaring

 

Verlaengerung_der_Filterstandzeit

Separatoren forlenger filterets levetid

I utfordringen hvor øl skal filtreres og ølet fortsatt inneholder mye gjær. Ved filtrering gjennom diatomejord (kvartssand) vil gjæringsprosessen avta. Separatoren fjerner en stor del av gjæren før filter slik at filterets levetid økes opp mot 100% .Samtidig reduserer den nødvendige mengder av diatomejord, og tilhørende omkostninger. I tillegg til å forlenge levetiden til filteret ,vil den også redusere tap knyttet til kostnader rundt avløpsvann. Ved bruk av kiselgur (diatomejord) som filtrering, så er en separator helt avgjørende for å holde god økonomi.

Truebungseinstellung_im_Brauprozess

Opasitetinnstillingen med separatoren

En separator vil gi lavere turbiditet, og  sikrer ensartet kvalitet på ølet. Bryggeriet spesifiserer ønsket tetthet i det ferdige ølet, og overvåking ser til at konsentrasjonen av gjær ikke overstiger ønsket grense ved å måle turbiditeten ved innløp og utløp. Følgelig tilpasses strømningshastigheten i maskinen og gir dermed den ønskede grad av separering. Separatoren vil da sørge for en jevn turbiditet.

øl-klaring

Separatoren sørger for konstante forhold i prosessen med  øl klaring. Ved å tilsette den ønskede gjærcellen i  øl prosessen blir modning og fermentering standardisert. Dette skaper definerte prosessbetingelser og samordner gjæring.

Jungbierklaerung

Separator gir følgende fordeler:

 • Forlenge levetiden på filteret
 • Redusere øl tap
 • Kostnadsreduksjon i renseanlegg
 • Omhyggelig behandling av øl gjær
 • Lett å integrere i eksisterende produksjon og CIP-prosesser
 • Konsekvent, definert dis i det ferdige øl hvete / hvit øl
 • Kontinuerlig, helautomatisk drift med brukervennlighet
 • Fleksibilitet: klaring og turbiditet justering mulig med en maskin
 • Definert sekundær gjæring og dermed konstant øl kvalitet
 • Mindre autolyse under lagring
 • Utslipp av filteret (etter modning) gjennom lavere gjær belastning