Slakteriavfall

fett-oel-tierkoerperverwertung

Gjenvinning av avskjær fra innmat er en viktig ressurs.
Lønnsomhet og produktivitet er nøkkelen for at bedrifter kan utvikles og optimaliseres.

Det som engang var sett på som avfall er idag sett på som en viktig kilde for animalsk fett og protein. For å sikre kvalitet så skilles godt råstoff fra dårlig som må deponeres og steriliseres gjennom temperaturer over 120 grader. Dette er kostbart for bedrifter, og derfor prøver en å bruke godt restråstoff for videreforedling.

 

Fordeler med å bruke Flottweg sine Dekantere:

 • Besparelser i deponikostnader
 • Gjenvinning av verdifullt råstoff
 • Øke lønnsomheten i slakterier
 • Reduserte driftskostnader gjennom en optimalisert prosess

Flottweg dekanter, Tricanters ® og plate sentrifuger er alle brukt i gjenvinning av restråstoff og i behandlingen av animalske biprodukter.

Sentrifuger for behandling av animalske biprodukter og animalsk avfall

Sentrifuger benyttes i følgende prosesser:

 • Hydrolyse av slakteavfall
 • Utvinning av animalsk fett og animalske proteiner
 • Smelting av fett for behandling av slakteavfall
 • Animalsk avfallanlegg for fjerning av fett og polering av fett
 • Systemer for gjenvinning av brukt matfett
 • Utstyr for behandling av matavfall
 • Garverier for oppløsning av skinn
 • Renseanlegg for avvanning av avløpsslam
 • Tre-fase separasjon av flotasjonslam
 • Behandlingen av dyre blod til blod mat

Flottweg Dekanter, Tricanter ® plate sentrifuger bidrar betydelig til gjenvinning av restråstoff fra dyr og i behandlingen av animalsk avfall og for produksjon av animalsk fett og proteiner.

Tierkoerperverwertung

Flottweg – din partner i prosessen:

Som verdens ledende produsenter av industrielle sentrifuger for fast-væske separasjon, er Flottweg en pålitelig partner for kjøttbransjen. Det er naturlig for oss å ivareta og følge opp lovbestemte krav, hygieniske rutiner og beskyttelse av miljøet.

Flottweg Dekanter, Tricanter ® og plate sentrifuger tilbys i forskjellige utførelser. Flottweg tilbyr komplette systemer og løsninger for produksjon av alle typer slakteriavfall.

Vår sentrifuger for behandling av animalske biprodukter har følgende fordeler:

 • Hygienisk design: Vi overholder alle hygieniske krav og sikre de høyeste standarder
 • Spesielle slitasjebeskyttelse: Avhengig av systemet, kan vi tilby en ideell beskyttelse mot slitasje
 • Flottweg Simp-Drive ®: Den energieffektive som er på markedet
 • ISO-sertifisering: Flottweg er ISO 9001 sertifisert og produserer sine produkter i henhold til de nyeste tekniske standarder
 • Made in Germany: produksjon av sentrifuger av fagfolk i Tyskland