Øl utvinning fra overskudd

Utvinningen av øl fra overskuddgjær etter gjæring og lagring er den beste måten å redusere øl tap, og dermed oppnå en mer økonomisk bryggeprosess. Ved å gjenvinne deler av gjæringsprosess, og utfelling i prosessen så kan dette returneres som en resurs i næringsmiddelindustrien, som kosttilskudd eller dyrefôr.

Unik sedikanter ® – bare FLOTTWEG

FLOTTWEG tilbyr en unik utvalgt Sedicanters ® for prosessen med øl utvinning fra overskudd. Denne  høyhastighets horisontale dekanter sentrifuge, kombinerer fordelene ved å ta ut gjær med meget høy prosent i konsentrasjon, samtidig som som den gir et godt utgangspunkt for videre prosessering av ølet i en separator. I en kontinuerlig prosesslinje vil det bli en reduksjon av oksygen, som også gir en høyere kvalitet. Ved å nytte alle produktene så gir dette også en vesentlig lavere investerings-og driftskostnader. Sedikanter ®  gir et godt øl som nesten er fri for gjær (0,1 til 0,3 vol -%) og  perfekt kvalitet (oksygenforbruk <0,05 mg / l). Dette ølet kan blandes direkte med nytt øl. Med disse egenskapene, er FLOTTWEG Sedicanters ® en utmerket økonomisk løsning for øl utvinning fra overskudd.

Fordelene med FLOTTWEG Sedicanters ® for øl utvinning av overskudd:

  • Høy øl klaring – den gjenopprettede øl er nesten fri for gjær
  • Optimal utnyttelse – uten åtilsette brygging  ekstra vann
  • Lukket prosess for å unngå oksygenopptak
  • Lett å integrere i eksisterende produksjon og CIP-prosesser
  • Lett behandling av øl
  • Kompakt gjær kake, høyt tørrstoffinnhold (25-28 vekt -%) og dermed et høyere utbytte av øl
  • Kontinuerlig drift og kontinuerlig utladning av gjær