Behandling av avfall og papir slam med dekanter

chemie-papierschlamm-altpapier

Ved fremstilling av papir kreves det enorme mengder med vann. Bare gjennom oppløsning av massen tilsettes betydelige mengder vann slik at råstoffet er homogent.

Både i den primære fiber slik som tremasse, så vel som gjenvinning av papiravfall, er et høyt vannforbruk nødvendig. Dette medfører også til enorme mengder avløpsvann. Ved bruk av dekanter reduseres kostnadene, og miljøet spares for unødig utslipp til avløp.

Gjenvinning av papiravfall

Vann anvendelse i gjenvinning av brukt papir, er vanligvis lavere enn ved fremstilling av nytt papir. Uansett så ender betydelige mengder vann i avløp.

Hovedproblemet er å fjerne blekk som er påført med hånd fra papiret, og trykksverte som ikke er ønsket i avløp. Dekanteren fjærner dette effektivt, og er dermed en nøkkel i utvinning av papiravfall.

Gjennvinning av pigmenter

Fremstillingen av papir er en av de mest intensive vann-produksjonsprosesser. I tillegg er kvaliteten avhengig av at det blandes inn kjemikalier.  Eksempelvis bleke stoffer, fargestoffer og pigmenter. Ved å bruke dekanter til å gjennvinne disse stoffene i avløpsvannet, kan en resirkulere stoffene som da kan brukes på nytt i proseseringen.

Aufbereitung_von_Altpapier

Fordeler i bearbeiding av papirslam og papiravfall

  • Dekanter avvanner slammet til høyt tørrstoffinnhold. Dette sparer lager og deponeringskostnader
  • Minimalisering av urenheter i vannet
  • Dyre pigmenter kan brukes flere ganger

 

Skilling av primær og overflødig slam

For å redusere miljøbelastningen, har mange papirfabrikker store biologiske renseanlegg. Dekantere av den ulike FLOTTWEG serien er bygd for å redusere slam i avløpsystem på en effektiv måte.

Fordeler med skilling av primær og overflødig slam

  • Høy volumreduksjon
  • Reduksjon i transportkostnader
  • Øke energieffektiviteten i nedstrøms energigjenvinning