Trikanter

tricanter

FLOTTWEG TRICANTERS ® for tre-fase separasjon

En trikanter gir tre-fase-separasjon. Det vil si at den i tillegg til å separere ut tyngre fraksjoner fra en væske, så kan den også skille to væsker som har ulike egenvekt. Kravet er at den faste fasen er den tyngste.Prinsippet er lik som en dekanter, men den store forskjellen er at den skiller også ut to faser fra væsken. Eksempelvis olje og vann.Den avgjørende forskjellen ligger i den separate skillingen av de to væskefasene. Ved å bruke en justerbar-disk så kan en velge med stor nøyaktighet å skille væskene fra hverandre der kuttet er renest. Det vil si at en kan justere seg inn til grensen til skillet mellom to faser. Den justerbare disken har den fordelen at posisjonen til væskefasene kan bestemmes i maskinen og dermed kan selektiviteten reguleres under kjøringen. Derved økes mulighet til renhet av fluidene, da tiden for væsken inne i maskinen er et av momentene for å få en klar væske. Se gjerne på utlagt video som demonstrerer bruk av impeller på en trikanter.

engl

FLOTTWEG TRIKANTER ® (trefase dekanter) : tung fase under press, skiller to væsker hvis den tredje fasen er tyngst. Justerbar impeller