Sortikanter

sorticanter

Resirkulering

Resirkulering beskytter miljø og ressurser! Ved innsamling og gjenvinning av plast så reduseres avfallfjellet, som igjen gir lavere deponeringkostnader og nyttiggjør viktig ressurs som resirkulert plast. FLOTTWEG ® Sortikantern bidrar til at prinsippene om økologi og økonomi blir ivaretatt.

Resirkulering av avfall kan gi utfordringer for å oppnå et godt resultat, der blandinger av plantemateriale, lette emballasje, plast fiber og plast avfall fra industriell produksjon er i en smørje. For å oppnå et godt resultat så må skilleprosessen av hvert materiale fungere optimalt. Siden mange plastmaterialer har forskjeller i egenvekt, så nyttes vask-flyte-metode som effektivt skiller ut materialet ut fra egenvekt. Den enkleste varianten er  statiske separasjon i en beholder.Her vil lette fraksjonen bli anriket på overflaten, mens de tunge fraksjonen synker til bunns.
engl
Separasjonsprosess i en beholder skjer i gravitasjonsfeltet ved enkel tyngdekraft. Ved mer moderne teknologi kan separasjonen bli betydelig mer effektiv når utfellingmetoden blir erstattet av sentrifugalkraften.

Sortikanteren, sorterer  fraksjonene av plast  mye tørrere enn ved separasjon av gravitasjonsfeltet. Luftbobler og overflate-effekter har ingen innflytelse på separasjon.

Fordeler med FLOTTWEG SORTICANTER ® fremfor andre metoder

 • Bruk av standard komponenter
 • Lite lukt gjennom et lukket system
 • Bedre kvaliteten av sluttproduktet
 • Minimum personalkostnader
 • Driftstid  mer enn 8000 timer per år
 • Separasjon av blandinger som ikke er kvalifisert for en statisk separasjon (fiber)
 • Det er ingen behov for mekanisk tørketrommel
 • Partiklene kan også være mindre enn 1 mm
 • Ingen påvirkning av separasjons bobler og andre forstyrrende virkninger fra materialet
 • Lavere forbruk av ferskvann
 • Minimum mengde avløpsvann

Kunststoff_Recycling_Tutsch_K2010

FLOTTWEG – din kompetente partner

FLOTTWEG var med på utviklingen med å resirkulere plast på nittitallet i Tyskland. Vi leverer komplette anlegg for mekanisk sortering og vask av plast blandinger. Med tiår av erfaring har våre ingeniører utarbeidet seg betydelig kompetanse der vi kan bidra med alt fra design til reguleringsteknikk.

Referanser 

FLOTTWEG systemer i drift:

 • For utarbeidelse av tynnplast og DSD blandet plast
 • Gjenvinning av maskinplast
 • Gjenvinning av kabel vindsperre

Anlegg er levert til Storbritannia, Kina og Japan. FLOTTWEG SORTIKANTER ® er genuin  for behandling av blandet plast ved kontinuerlig drift.