HTS dekanter

dekanter-hts-decanter

FLOTTWEG HTS dekanter ® for vannfjerning av slam

Ved å fjerne vann fra kloakkslam så reduseres kostnadene for videre behandling. FLOTTWEG HTS DEKANTER ® (HTS høy tørr substans) er designet for å gjøre slammet så tørt som mulig. Maskinen leveres med kapasiteter fra 5 til 150 m3/t

Fordeler med HTS FLOTTWEG dekanter:

  • Rotor med ekstra lang sylindrisk del og optimal kjeglevinkel som fører til svært høy grad av separasjon.
  • Skrue med spesielt designet områder for utløp,  skillesone og trykksone i den koniske delen som sikrer god drenering.
  • Sammenlignet med konvensjonelle dekantersentrifuger så avvanner den slam med minimalt forbruk av flokkuleringsmidler med  opp til 10% tørrere.
  • Dermed blir tørrstoffet innholdet i kammer-filterpresse presser vanligvis oppnådd med polymer tilstand og delvis overskredet.
  • Nesten gjennomgående høyt tørrstoff-innhold i dehydrert slam, selv med variabel matehastighet og tørrstoffinnhold.
  • Automatiske 24 timers drift av dekanter.
  • Utnyttelse av areal ved at den tar liten plass,

HTS_Dekanter_Container