Dekanter

dekanter

FLOTTWEG dekantere

Det grunnleggende prinsippet for å nytte skrue i en roterende maskin for å fjerne slam og tørrstoff fra væsker, er kjent teknologi som er brukt i tiår. Over tid ble maskinene utviklet videre, for eksempel gjennom nye konstruksjondetaljer for å løse spesifikke separasjons oppgaver, og bruk av moderne motstandsdyktig materiale. Særlig bruken av elektroniske og elektromekaniske komponenter for måling og kontrollfunksjoner har bidratt med lengre levetid på maskinene, og øket kvalitet på produktene. Konstruksjonen er relativ enkel på en dekanter, men gjennom dyktig ingeniørarbeid er vi i stand til å levere spesialtilpassede sentrifuger for alle applikasjoner.

unter_Druck_engl

FLOTTWEG dekanter sin design og funksjon for optimal separasjons-resultat:

Mating

Produktet føres inn i innløpsrøret til innløspkammeret i skruen. Derfra deles produktet seg etter egenvekt og føres ut i distribusjons åpningene i trommelen.

Trommel

Trommelen har en sylindrisk-konisk form og roteres med en hastighet som er tilpasset til de respektive oppgavene. På grunn av sentrifugalkrefter ved full  periferi-hastighet, presses de tyngre mediet ut fra senter og til innsiden av trommelen. Lengden av den sylindriske delen og kjeglevinkel av den koniske trommelen er tilpasset de respektive separasjons-oppgaven.

Transportør-skruen

Skruen roterer ved en forholdsvis differensialhastighet til trommelen og bringer de avsatte faststoffer til den konisk smalere ende av trommelen. Differensielle hastigheten bestemmer oppholdstiden av tørrstoffet i trommelen. Oppholdstiden er helt avgjørende for å oppnå den ønskede kvaliteten på ferdigproduktet, og justeres derfor med differensialhastigheten mellom skruen og trommelen.

Tørrstoff

I konen er det en tørke sone der faststoffet får en bestemt tid som er påvirket av differensialhastigheten før det forlater maskinen. Dekantere leveres med forskjellige utførelse av konen, alt etter hvor mye tørrstoff produktet inneholder.

Materialer

FLOTTWEG  leverer sine dekantere med fokus på kontaktflaten for produktet. Kontaktflatene er av beste kvalitet fra rustfritt og syrefast stål. Trommelen er fremstilt av duplex.

Lager

Lagrene er tilpasset applikasjonene i maskinen og leveres med smøre systemer tilpasset behov. På grunn av at lagrene blir skreddersydd etter standarder og kvalitetskrav til  høyhastighets sentrifuger, gir dette høy slitestyrke og pålitelighet.

Utløp

Væskefasen føres til åpninger som er tilpasset med en svært nøyaktig beregning. Væsken blir under press ledet til enden av den sylindriske der utløpet har åpninger gjennom trommel dekselet. Utløp diameteren for væsken inne i maskinen er justerbare slik at væskefasen kan skilles der det er mest hensiktsmessig.

Justerbar disk

Flottweg kan også levere med justerbar disk som gjør det mulig å endre væskefasene inne i maskinen under drift. Dette gjøres uten at maskinen trenger å stenges ned og gir spesielt store fordeler for operatøren der produktet inn ikke er helt homogent.