OSE dekanter

dekanter-ose-decanter

FLOTTWEG OSE dekanter for jevning av avløpsslam

Slaminnhold  fra  0,5 – 1% tørrstoff (DM) kan justeres opp til 5-8% ts. Volumet reduseres med ca 90 – 95%. Den etterfølgende prosesseringen blir sterkt redusert og vider prosesser effektivisert. En optimalisert gjæringsprosess bidrar til å spare investeringer og fører til en forbedring av slam kvalitet. FLOTTWEG dekanter OSE (OSE = Optimal slamfortykking) ble utviklet etter mange års erfaring spesielt for slam. Den er preget av høy effektivitet, høy pålitelighet og minimalt vedlikehold. En kan også unngå bruk av  polymere flokkuleringsmidler. FLOTTWEG OSE dekanter gir kapasiteter fra ca 20 til ca 250 m3 / h.

Fordeler med FLOTTWEG OSE Decanter fremfor andre systemer

  • Lav plassbehov for høy gjennomstrømming
  • Lukket-back design for å hindre luktutslipp
  • Lavere kostnader for drift og overvåking gjennom kontinuerlig og automatisk drift
  • 24-timers drift uten overvåking
  • Ingen eller bare svært lavt polymer forbruk. Dette reduserer driftsbudsjett samt den påfølgende kostnader
  • Lavt energiforbruk
  • Alle kontaktflater er deler av rustfritt stål
  • I forbindelse med en omfattende beskyttelse mot slitasje gir det en langsiktig, lav vedlikeholdkostnader
  • Enkel rengjøring