Separatorer

separatoren

Separatoren

I mange industrielle prosesser er selvrensende kule-separatorer helt avgjørende for optimal separasjon ved blandinger av faste stoffer i væsker. Separatorer kjøres med høyere hastigheter enn de fleste andre industrielle sentrifuger, som gjør at separatorer har mye høyere G krefter enn en dekantere. For væsker med høyere selektivitet eller der det er fine partikler så gir en kule-separator større utbytte med sine sterke krefter. Også væske-væske blandinger med lav tetthet har nytte av denne type maskiner. FLOTTWEG i generasjoner utviklet og opparbeidet seg kunnskap, der kunder får den beste løsningen ut fra produktet som skal skilles. Kunder får veiledning om hvilket utstyr som gir best resultat for eksempel separator, trikanter, eller beltepresser.

Klrer_engl.

FLOTTWEG separator

Separator pakken:

For overføring av motoreffekt til kulens dreiemoment, så gjøres dette skånsomt med reimdrift. Det nyttes standard V-reim som gir en god og myk overføring mellom motor og kule. Drivmotoren er regulert av en frekvensomformer. Dette gir myk oppstart og lavere startstrømmen. Frekvensomformer regulerer trommelens hastighet, slik at den kan varieres innenfor et bestemt område (VFD).

Materialer

Alle kontaktflater med mediet er av spesielle rustfrie ståltyper. Avhengig av mediet og CIP så velges legeringene som eksempelvis Cr-Ni-Mo stål eller duplex legeringer. Tetning-materialer er standard (NBR) og polyamid. Ved aggressive produkter er PEEK, Viton, EPDM, FKM, et alternativ.

Smøring

FLOTTWEG leveres med eget internsystem for smøring av lagrene. For typene AC1500, AC2000 og AC2500  er oljenivå og oljestrømmen automatisk bli kontrollert gjennom eget styresystem. Ved å bruke pumpe så doseres nødvendig mengde smørolje til lagrene, og gir dermed optimal smøring til enhver tid.

Hydrohermetisk

Det kan velges å nytte hydro-hermetisk tetninger som gjør det mulig for en lukket tilførsel til produktet. Dette sikrer høyeste kvalitet på det produktet som skal produseres. Hydro-hermetisk design består av en plate som hviler over skimmer, som er nedsenket i væsken. Dette skaper en hevertfunksjon som sikrer miljøet i maskinen.

Eksplosjonsvern

FLOTTWEG følger ATEX- for alt utstyr som er brukt i eksplosjonsfarlige områder. FLOTTWEG separatorer er rangert 94/9/EF (ATEX 95) i henhold til EU-direktiv, og er derfor egnet for bruk i slike områder.

Inerting

Er separatorer som brukes til prosessering av medier som danner brennbar damp ved kontakt med lufte, får tilsatt inaktiv gass som eksempelvis nitrogen. Nitrogen er den mest brukte til dette formålet. Terningene er spesialdesignet for å sikre at gass ikke lekker ut, og luft ikke trenger inn i produktet. Typiske anvendelser er i den kjemiske og farmasøytiske industri, der det er  arbeid med brennbare organiske oppløsningsmidler og behandlingen av mineralolje med flyktige komponenter.

Clean / CIP

FLOTTWEG separatorer oppfyller alle kravene til dagens standard  til “Hygienisk Design”. og er selvsagt er designet for CIP rensing.

Kontroll og overvåking for FLOTTWEG separatorer:

  • En programmerbar logisk styring (PLS) som styrer funksjonene for automatisk kontroll og overvåking av separatoren og tilbehør av komponenter som inkluderer:
  • Motor beskyttelse og startkontroll med frekvens.
  • Timing for automatisk tømming av kulen.
  • Alle komponenter for styring og forvaltning av eksisterende ventiler og andre tilleggstjenester fasiliteter.
  • All nødvendig display og alarm-lys og kontroller for sikker drift av anlegget.